Regulamin

 

 

SKIRT STORY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Usługi www.skirtstory.pl świadczone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. Poz. 1422) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. SKIRT STORY - Sklep internetowy SKIRT STORY, działający pod adresem www.skirtstory.pl, prowadzony jest przez KATARZYNA BŁACHUT SKIRT STORY ATELIER z siedzibą w Krakowie, 31-637, ul. Okulickiego 53/152, numer Regon: 120145412, numer NIP: 552-156-68-99; wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Nr rach. bankowego: mBANK: PL 97114020040000380276747373.
 2. Usługobiorca – każdą osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usługi świadczonej przez SKIRT STORY;
 3. Usługa – przygotowanie i szycie spersonalizowanych za pomocą aplikacji dostępnej na stronie www.skirtstory.pl spódnic na wymiar według indywidualnego zamówienia;
 4. Regulamin – Regulamin świadczenia usług przez Sklep internetowy SKIRT STORY.

 

 

 1. Aby zamówić Usługę w SKIRT STORY wystarczy skorzystać z dedykowanej aplikacji, zamieszczonej na stronie www.skirtstory.pl, pozwalającej na zaprojektowanie z dostępnych elementów wymarzonej i niepowtarzalnej spódnicy.
 2. Korzystanie z aplikacji projektowej wymaga następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • System: Windows 7, 8, 10
  • Przeglądarka: Chrome 56+, Firefox 52+, Internet Explorer 11+
 3. Zapoznaj się dokładnie z zamieszczoną na stronie www.skirtstory.pl instrukcją, dotyczącą właściwego doboru rozmiaru.
 4. Wybór każdego elementu projektu ma wpływ na jego cenę końcową, która uzależniona jest od indywidualnego doboru materiału, kroju, czy też elementów wykończenia.
 5. Po zakończeniu projektowania wystarczy zaakceptować gotowy projekt oraz cenę Usługi za pomocą formularza zamówienia, podając swoje dane osobowe i kontaktowe. Do ceny Usługi doliczone zostaną koszty dostawy, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie www.skirtstory.pl.
 6. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
 7. Po złożeniu zamówienia na Usługę, SKIRT STORY prześle potwierdzenie jego przyjęcia, wraz ze wszystkimi szczegółami projektu oraz danymi, potrzebnymi do dokonania płatności. Nieodnotowanie przez SKIRT STORY płatności w terminie 5 dni od dnia przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia na Usługę oznacza, iż rezygnujesz z jej realizacji. Jeśli potwierdzenie przyjęcia zamówienia na Usługę nie odpowiada Twojemu zamówieniu, poinformuj Nas o tym.
 8. Czas potrzebny na realizacje Usługi nie przekroczy 15 dni od dnia zaksięgowania płatności. Czas dostawy nie jest wliczony do czasu realizacji Usługi.
 9. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nie dających się przewidzieć w chwili przyjęcia zamówienia okoliczności, mogących mieć wpływ na termin realizacji Usługi, poinformujemy Cię o tym za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu zamówienia, wskazując przy tym nowy termin realizacji Usługi. Masz prawo zadecydować, czy Usługa ma zostać zrealizowana w nowym terminie, czy też chcesz z niej zrezygnować. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 48 godzin SKIRT STORY ma prawo uznać, że rezygnujesz z realizacji Usługi, co skutkować będzie anulowaniem zamówienia i niezwłocznym zwrotem całości zapłaconej kwoty na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Usługę.
 10. Pamiętaj, by sprawdzić przesyłkę oraz jej zawartość w obecności kuriera. Jeśli paczka lub zamówienie wyglądają na uszkodzone, nie powinieneś ich przyjmować. Kurier sporządzi wtedy protokół zgłoszenia szkody. Jeśli potwierdzisz odbiór przesyłki, SKIRT STORY nie będzie mógł w żaden sposób interweniować u przewoźnika.
 11. W przesłanej paczce znajdziesz dowód zakupu oraz informacje na temat zasad konserwowania i użytkowania przedmiotu zamówienia. Niestety, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne wady przedmiotu Usługi, powstałe w wyniku niestosowania się do przekazanych Ci informacji.
 12. Pamiętaj, że przedmiotem usługi jest produkt nieprefabrykowany, przygotowywany na Twoje indywidualne zamówienie, przeznaczony do spełnienia Twoich indywidualnych potrzeb. Oznacza to, iż nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zależy nam jednak na Twojej satysfakcji, dlatego w przypadku, gdy dobrałeś za duży rozmiar spódnicy ze względu na niezastosowanie się do instrukcji o której mowa w pkt 2 i nie będziesz z niej zadowolony, poinformuj nas o tym, a jednorazowo zmniejszymy ją dla Ciebie bezpłatnie. Jednorazowe zmniejszenie rozmiaru spódnicy dotyczy tylko pierwszego zakupu, dokonanego w SKIRT STORY.
 13. Nie przyjmujemy do poprawy przedmiotu Usługi posiadającego znamiona użytkowania w tym brudnego, mokrego, czy też noszącego ślady niezachowania higieny.
 14. Dołożymy starań, by dokonać niezbędnych poprawek w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 15. Przedmiot Usługi objęty jest rękojmią. Oznacza to, iż jeśli z winy SKIRT STORY nie odpowiada Twojemu zamówieniu, nie posiada właściwości, o których istnieniu zapewnialiśmy lub został Ci dostarczony w formie niekompletnej, masz prawo żądać usunięcia wady lub wymiany spódnicy na wolną od wad. Jeżeli chcesz skorzystać z prawa rękojmi, poinformuj nas o tym, opisując przyczyny Twojego niezadowolenia. W ciągu 3 dni roboczych przyślemy kuriera po odbiór spódnicy.
 16. SKIRT STORY dokłada wszelkich starań, by właściwie odwzorować kolory i odcienie materiałów na zdjęciach zamieszczonych w aplikacji projektowej na stronie www.skirtstory.pl. Pamiętaj jednak, iż w rzeczywistości mogą się one nieznacznie różnić, co wynika z indywidualnych ustawień wyświetlania obrazu przez Twój monitor oraz kartę graficzną. Subtelne różnice pomiędzy zdjęciami elementów spódnicy na stronie www.skirtstory.pl oraz jej rzeczywistym wyglądem nie stanowią wady przedmiotu Usługi.
 17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (w zależności od zasad określonych w zgłoszeniu do GIODO).
 18. SKIRT STORY zastrzega sobie prawo do prowadzenia okresowych promocji na stronie www.skirtstory.pl oraz do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania, jednak wszystkie zamówienia realizowane są według zasad obowiązujących w dniu ich składania.
 19. SKIRT STORY zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępu do Usługi ze względów bezpieczeństwa, problemów technicznych oraz w celu ich usunięcia na czas do tego niezbędny.
 20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania i jest udostępniany nieodpłatnie w formie elektronicznej, umożliwiającej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.